Medicinski fakultet

Pravilnik o kriterijumima za imenovanje eksperata
POoštovani,

Molim Vas da sljedeću informaciju proslijedite svim istraživačima
Vaše ustanove:

Savjet za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva prosvjete,
nauke, kulture i sporta priprema smjernice i preporuke u namjeri da
njima unaprijedi Pravilnik kojim se regulišu konkursne procedure koje
se odnose na raspodjelu sredstava i podršku naučnoistraživačkim
projektima.

Pozivamo sve istraživače koji imaju predloge za poboljšanje
kriterijuma, uslova i načina rangiranja projekata, prilikom njihove
prijave na konkurs (nacionalni grantovi, doktorske stipendije,
bilateralni projekti, itd), da ih dostave Savjetu DO 15. SEPTEMBRA 2021.
GODINE NA SLJEDEĆI MEJL: SAVJETNID@MPNKS.GOV.ME.

U prilogu Vam dostavljamo važeći Pravilnik o kriterijumima za
imenovanje eksperata i postupku ocjene naučnoistraživačkih programa i
projekata od opšteg interesa.

Srdačan pozdrav,

Anđela Radulović

Samostalna savjetnica I

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA CRNE GORE

TEL: 020/405-315

Dokumenti

Broj posjeta : 102