Medicinski fakultet

Dr med Dejan Leković, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
Dr med Dejan Leković, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Korelacija nivoa eikosanoida i biomarkera oksidacionog stresa kod terminskih trudnica tokom porodjaja sa i bez epiduralne analgezije,,

Dana 22.10.2021. godine u 10,00 časova  

U Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Aleksandra Vuksanović Božarić – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Saša Raičević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor - član
  • dr Ljubica Pejakov – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.