Medicinski fakultet

Dr med Muhedin Kadić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Muhedin Kadić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Ekspresija liganda programirane smrti – 1 (PD-L1) i tumor-infiltrišućih limfocita (TIL) kao prognostičkih markera kod karcinomalarinksa,,

Dana 11.01.2022. godine u 12,00 časova  (online)

U Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Milica Martinović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Elvir Zvrko, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor - član
  • dr Ljiljana Vučković – vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  • dr Snežana Ješić – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – član
  • dr Filip Vukmirović - redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - član
Broj posjeta : 147

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.