Izvještaj o ocjeni doktorske disertacijeO B A V J E Š T E NJ E

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • dr Aleksandra Vuksanović Božarić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Ljiljana Vučković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Dragana Tegeltija, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Imunohistohemijsko odredjivanje ekspresije inflamatornih i proliferativnih markera u lezijama grlića materice“, kandidata dr med Raonić Janje.

Doktorska disertacija i Izvještaj sa ocjenom, stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 270

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.