Obavještenje za master studije
  1. Mentor za izradu master radova može imati najviše do 5 kandidata.
  2. Master radovi moraju imati saglasnost za naučno istraživačku rad, rukovodioca i menadžmenta ustanove u kojoj se sprovodi istraživanje.
  3. Master radovi moraju imati i odobrenje Komiteta za medicinsku etiku i biotetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.