Dr med Tamara Tapušković, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Tamara Tapušković, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„MDCT antropometrijske karakteristike debljine mekog tkiva lica kod odrasle populacije u Crnoj Gori,, Dana 03.03.2023. godine u 12,00 časova  U Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Dragana Čukić – redovna profesorica Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Dragoslav Nenezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta  UCG,  mentor - član
  • dr Đorđije Šaranović – redovni profefsor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – član

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.