Obavjestenje za studente doktorskih studija
Odbor za doktorske studije Univerziteta Crne Gore dostavio je akt broj:01/2-1203 od 24.02.2023.godine   kojim traži da se inicira postupak imenovanja mentora za novoupisane studente (studijska 2022/23.godina) kao i za studente i  studentkinje iz prethodnih generacija kojima još nijesu imenovani mentori.

Obavještavamo vas da se na web stranici Centra za doktorske studije i na web stranici Fakulteta nalaze inovirani obrasci za doktorske studije, koje treba ubuduće koristiti, kao i lista potencijalnih mentora za studijsku 2022/23. godinu.

Uslovi za mentora i postupak imenovanja mentora  definisani su članom 29 Pravila doktorskih studija, koji se nalazi na web stranici fakulteta.

Rok za iniciranje postupka za imenovanje mentora, odnosno podnošenje  popunjenog i potpisanog obrasca prijave za mentora  je  31. 03.2023.godine.

 

                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE

                                                                                                                Prof. dr Filip VukmirovićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.