Erasmus + konkurs za Univerzitet Zarlanda, Njemačka
Erasmus + konkurs za Univerzitet Zarlanda, Njemačka

https://www.uni-saarland.de/en/home.html

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost osoblja u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se može prijavljivati nastavno i nenastavno osoblje Medicinskog, Pravnog i Filološkog fakulteta.

OSOBLJE (Mobilnosti se mogu iskoristiti isključivo do kraja juna 2023.)

Broj i svrha mobilnosti: 2 mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja  - učešće na Međunarodnoj nedelji obuke osoblja (International Staff Week)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Broj i svrha mobilnosti: 2 mobilnosti u svrhu držanja nastave (2 Teaching Mobilities)

Dostuone oblasti: jezici, pravo, farmacija

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Nastavno i nenastavno osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave/stračnog usavršavanja (Teaching/Training mobility - STA/STT)

  1. Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9
  2. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka.
  3. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
  4. Pozivno pismo u slučaju prijavljivanja za mobilnost u svrhu držanja nastave
  5. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 28. mart 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.