Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Kadizu, Španija
Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Kadizu, Španija

www.uca.es

https://internacional.uca.es/23-24-erasmus-ka171-sms-in/ 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske 2023/24.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti čije su oblasti dostupne u okviru akademske ponude Univerzitetu u Kadizu.

Za prijavu je neopodno znanje španskog jezika na najmanje nivou B1.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Osnovne, Master, Doktorske studije: mobilnosti  u trajanju od 5 mjeseci za partnerske univerzitete u Crnoj Gori među kojima je UCG

Za prijavu na osnovnim i magistarskim studijama  potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Popunjen prijavni formular - https://forms.gle/1RUcyKbAdvNnqU2D6 
 3. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 4. Potvrdu o studiranju prevedenu na engleski jezik
 5. Dokaz o znanju engleskog jezika na nivou B2, dok je poznavanje španskog jezika na najmanje B1 nivou neophodno*
 6. CV u Europass formatu  
 7. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 8. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog) 
 9. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 10. Kopija pasoša
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

U fazi prijave nije potrebno dostavljati ovjeren prevod od strane sudskog tumača.

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 2. Plan istraživanja preveden i pozivno pismo, formular - Abstract Of The PhD Research at UCA & Invitation Letter  
 3. CV u Europass formatu i preporuku mentora
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku 
 5. Prepis ocjena
 6. Kopija posljednje diplome sa studija
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

U fazi prijave nije potrebno dostavljati ovjeren prevod od strane sudskog tumača. 

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Ugovor o učenju (formular) u prilogu

FactSheet sa kontaktima akademskih koordinatora

UCA’s courses: click here  (Instructions to see the semester and the language of instruction EN)

UCA’s Master Degres: click here

UCA’s PhD programmes: click here

UCA’s research groups: click here

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Rok za dostavljanje prijava fakultetima je 28. april 2023.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.