Erasmus + konkurs za Univerzitet u Sevilji (Španija)
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Sevilji (Španija)

| Portal Universidad de Sevilla (us.es)

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost osoblja u ljetnjem semestru 2022/23.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko/administrativno osoblje koje je uključeno u proces internacionalizacije na UCG, kao i osoblje Centralne univerzitetske biblioteke.

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti: 5 mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja osoblja - učešće na Međunarodnoj nedelji obuke osoblja (International Staff Week)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Period mobilnosti: 

  •  15 - 19. maj 2023.

Agenda je dostupna u prilogu.

Registracija se mora izvršiti do 30. aprila putem linkova:

HTTPS://INTERNACIONAL.US.ES/WEBFORM/STAFF-WEEK#OVERLAY-CONTEXT=WEBFORM/STAFF-WEEK

 https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9

Takođe, potrebno je popuniti Izjavu o boravištu koja je dostupna u prilogu i dostaviti uz traženu dokumentaciju.

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko/Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                
  • Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     
  • Korist za budući rad u ustanovi                                                                               
  • Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu      
  • Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/162169-univerzitet-u-sevilji-rok-30-april-2023 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. april 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.