Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Austrije
Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 10. juna 2009. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje, sedmi po redu, Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2024-2026. godina.

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje troškova puta i boravka istraživača iz Crne Gore u Republici Austriji, koji će u saradnji sa austrijskim kolegama zajednički realizovati istraživačke projekte tokom navedenog perioda.

Ovim Konkursom se pruža mogućnost našim naučnicima i naučnoistraživačkim timovima da sa kolegama iz Republike Austrije razmjenjuju stečena znanja i iskustva te kao rezultat zajedničkog rada na projektu potencijalno učestvuju u evropskim programima za nauku i istraživanje.

Period realizacije zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara je 10. novembar 2023. godine, do 12:00h.

Vise na: Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Austrije (www.gov.me) Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.