Medicinski fakultet

Program razmjene studenata sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Versaju
Medicinski fakultet UCG poziva studente III, IV, V i VI godine studijskog programa Medicina, da se prijave na program razmjene studenata sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Versaju – Pariz, Francuska.

Program razmjene će se realizovati na osnovu Memoranduma o saradnji izmedju Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Versaju.

Zainteresovani studenti dužni su se prijaviti prof. dr Žarku Dašiću, prodekanu za medjunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta UCG, zaključno sa 10.02.2019. godine.