Medicinski fakultet

Obuka i sertifikacija osoblja - ISO standardi
OBUKA I SERTIFIKACIJA OSOBLjA
ISO STANDARDI – IMPLEMENTATORI, INTERNI I EKSTERNI AUDITORI

13.05. -17.05.2019. HOTEL PHILIA PODGORICA

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global - USA, za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

 • Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015
 • Sistem ekološkog menadžmenta ISO 14001: 2015
 • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001:2018
 • Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane ISO 22000:2018
 • Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001:2013
 • Sistem menadžmenta servisima ISO/IEC 20000:2011
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2012
 • Menadžment rizikom –principi i vodič ISO 31000:2018
 • Sistem menadžmenta energijom ISO 50001:2018
 • Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001:2016
 • Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti ISO/IEC 27005:2018
 • Certified GDPR Practicioner i Certified Data Protection Officer DPO
 • Društvena odgovornost SA 8000:2014
 • Opšti zahjtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ISO 17025:2017

 

Iskusni predavači će tokom ove obuke omogućiti učesnicima da dobiju informacije i praktično iskustvo, kojim će:

 • steći potrebna znanja i kompetencije za učešće u proces implementacije međunarodnih standarda, audita Sistema menadžmenta za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.
 • steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirali i sprovodili interne i eksterne audite i implementirali sisteme u skladu sa procesom sertifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17024.
 • razviti vještine na osnovu praktičnih vježbi (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Za prijavu, cijene i više informacija o obukama kontaktirajte nas na telefone: +382 20 640 069, +382 69 499 997, +382 67 202 988 , +382 67 563 496, putem e-maila mobes.monte@t-com.me  ili posjetite naš sajt www.mobes.me 

Broj posjeta : 694