Medicinski fakultet, 19.07.2019

Konkurs za razmjenu sa Koledžom Santa Barbara u ŠpanijiErasmus + konkurs za Santa Barbara Healthcare College, Španija

     http://www.iessantabarbara.es 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Koledžu Santa Barbara u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine.

Za mobilnost se može prijaviti osoblje Medicinskog fakulteta UCG

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (STT):  4 mjesta  x  5 dana + 2 dana za putovanje

Za prijavu je potrebno podnijeti:

  • Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  • CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
  • Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                    
  • 1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost                                          
  • 2)Korist za budući rad u ustanovi                                                                               
  • 3)Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu                         
  • 4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU) je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju/prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna mobilnost matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih kandidata i dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju. Finalnu odluku o izboru kandidata donosi Univerzitet domaćin. Nakon završenog procesa selekcije, osoblje se prijavljuje univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  27. avgust 2019. godine

Broj posjeta : 480