Medicinski fakultet, 27.08.2019

Dr med Valentina Kalinić - Javno obrazlaganje teme doktorske tezeDr  med Valentina Kalinić, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

"Korelacija parametara insulinske rezistencije, fibroblastnog faktora rasta 21 i adiponektina u bolesnica sa sindromom policističnih ovarijuma"

dana 04. 09. 2019. godine u 12:00  sati u Sali za sastanke  (Dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Snežana Vujošević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Mirjana Šumarac Dumanović,vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor
  • Dr Snežana Crnogorac,redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta  Crne Gore
Broj posjeta : 223