Medicinski fakultet, 27.08.2019

Mr sci dr Nebojša Bulatović - Javno obrazlaganje teme doktorske tezeMr sci dr Nebojša  Bulatović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

"Ispitivanje povezanosti mikroangiopatskih promjena putem videokapilaroskopije nokatne  ploče i oftalmoskopije u pacijenata sa hipertenzijom II i III stepena"

dana 09. 09. 2019. godine u 11:00  sati  u Sali za sastanke  (dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Aneta Bošković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Ljilja Gledović Musić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  • Dr Milica Martinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Vladimir Zdravković,docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
  • Dr Antoneta Adžić –Zečević,docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 280