Medicinski fakultet

Obavještenje o prepisu studenata za studijsku 2017/2018. godinu
Student sa drugog Fakulteta koji je studirao po pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita - ECTS (po Bolonjskom procesu), može se prepisati na Medicinski fakultet u Podgorici pod uslovima:

- Student medicine na studijski program medicine;
- Student stomatologije na studijski program stomatologije;
- student farmacije na studijski program farmacije

Student se može prepisati ako ispunjava uslove za upis u studijsku 2017/2018. godinu, prema uslovima, koji važe za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Student se prepisuje na godini, na kojoj je po našem nastavnom planu stekao uslov da prijavi po prvi put 40 (četrdeset) ECTS kredita.

Na svakoj godini, na kojoj je dozvoljen prepis (medicina: II, III, IV i V; stomatologija: II, III i IV, farmacija II, III i IV), može se prepisati:

- Medicina 3 studenata
- Stomatologija 2 studenta
- Farmacija 2 studenta

U slučaju da se prijavi veći broj studenata, prednost ima kandidat, sa većom ukupnom prosječnom ocjenom.

Uz Zahtjev za prepis, potrebno je dostaviti:

1. Plan i program po kojem je kandidat studirao;
2.Uvjerenje o položenim ispitima;
3.Index ili ovjerena fotokopija indexa;
4.Ukupna prosječna ocjena;
5.Uvjerenje o državljanstvu

Za dokumenta navedena pod tačkom 1,2,4,5 potrebno je dostaviti ovjeren prevod istih na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Prijave se podnose od 29.08 – 01.09.2017. godine.
Kandidati svoje prijave podnose lično na adresu: Medicinski fakultet, Kruševac bb, 81 000 Podgorica.