Medicinski fakultet, 15.01.2020

Rad polaznih istraživanja, pod nazivom



Rad polaznih istraživanja, pod nazivom „ZADOVOLJSTVO ODRASLIH PACIJENATA REFORMOM PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U CRNOJ GORI“ , studenta doktorskih studija dr stom Svetlane Obrenović, stavlja se na uvid javnosti 15 dana, počev od 15.01.2020. godine.

Rad se nalazi u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Broj posjeta : 344