Medicinski fakultet, 06.03.2020

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021- 2022. godinaPoštovani,

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 10. juna 2009. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje, šesti po redu, Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina.

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje međusobnih posjeta (troškovi smještaja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Austrije, koji će realizovati zajedničke istraživačke projekte tokom navedenog perioda.

Ovim Konkursom se pruža mogućnost našim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz Republike Austrije rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva i kao rezultat zajedničkog rada na projektu apliciraju i učestvuju u evropskim programima za nauku i istraživanje.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine. Predviđeni rok za početak implementacije projekata je 01. januar 2021. godine, a za završetak 01. decembar 2022. godine.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara je 27. april 2020. godine, do 12:00h.

Tekst Konkursa i prijavni formular možete preuzeti na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1025/objava/64806-konkurs-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedu-crne-gore-i-republike-austrije-za-period-2021-2022-godina

 

Direkcija za međunarodnu saradnju i evropske integracije / IPA Jedinica

Broj posjeta : 158