Medicinski fakultet

Uputstvo za pristupanju Distant Learning servisu
1. Kada dobijete nalog preko sajta https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/, dobijate istovremeno email adresu na edu.ucg.ac.me domenu, znači ako ste, na primjer, dobili username marko.markovic, vaša nova mejl adresa je marko.markovic@edu.ucg.ac.me

2. Idete na sajt https://dl.ucg.ac.me i uloguje te se sa korisničkim imenom i lozinkom koji ste dobili (u ovom slučaju marko.markovic i dobijeni password).

3. Popunite profil i stavite adresu marko.markovic@edu.ucg.ac.me. Server će nakon potvrde poslati na taj mejl link sa aktiviranjem profila.

4. Idete na mejl server ucg namijenjen za studente: https://mail.edu.ucg.ac.me/ i ulogujete se isto kao na sajt sa korisničim imenom i lozinkom koji ste dobili (u ovom slučaju marko.markovic i dobijeni password)

5. Tamo ćete dobiti mejl od dl servera. Potvrdite taj link tako što ćete ga kliknuti.

6. Izlogujte se i ulogujte na https://dl.ucg.ac.me.

Napominjemo da studenti pristupaju samo kada ih nastavnik pridruži.

Broj posjeta : 438