Medicinski fakultet

Dr med Milena Petrović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
Dr med Milena Petrović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Genetski faktori: uticaj na terapijski odgovor na antipishotike kod pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije“

Dana 02.10.2020. godine u 10:00 časova

U Sali za sastanke (dekanat) na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Olivera Miljanović – vanredni profesor Medicinskog fakulteta UCG
  • dr Lidija Injac Stevović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta UCG
  • dr Nataša Duborija Kovačević, redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG

 

Broj posjeta : 312