Elektrotehnički fakultet, 20.06.2018

Promjena satnice odrzavanja popravnog ispita



Popravni ispit ce se odrzati 25.06.2018 u sali 019 sa pocetkom u 08.00h.