Elektrotehnički fakultet, 03.07.2017

Finalni rezultatiU prilogu su finalni rezultati ispita. Studenti su dužni da provjere prikazane rezultate za svaki oblik provjere znanja i eventualne primjedbe prijave predmetnom nastavniku na mail vladanra@ac.me najkasnije do srijede, 05.07.2017 godine. Nakon isteka ovog termina izmjene prikazanih podataka neće biti moguće.

Dokumenti