Građevinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2021/22. godinu
Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2021/22. godinu.

Konkursom je predviđeno 5 mjesta na Građevinskom fakultetu.

Pravo prijave imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. 

Upis kandidata će se obaviti do 5. novembra, a sama nasatava na doktorskim studijama će početi  8. novembra 2021. godine.  

Kandidat podnosi:

  • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
  • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi studentskoj službi Fakulteta 28. 10. 2021. godine (od 9h do 13h).

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije.

Upis kandidata će se obaviti 4. 11. 2021. godine.

Početak nastave je 8. 11. 2021. godine.

Tekst Konkursa dostupan je na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/126057-raspisan-konkurs-za-doktorske-studije-na-univerzitetu-crne-gore-108-mjesta

 

Broj posjeta : 88

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.