Elektrotehnički fakultet

Zadaci za vježbu iz oblasti algoritama
U prilogu su zadaci za samostalan rad iz oblasti algoritama. Zadatke sa stringovima ne treba raditi u sklopu ove oblasti, već će oni poslužiti za vježbu iz odgovarajuće Octave/MATLAB nastavne teme (kasnije sedmice nastave).