Elektrotehnički fakultet

Promjena termina polaganja ispita u popravnom roku
Na zahtjev studentskog predstavnika I godine ETR (D. Crnovršanin) i uz saglasnost prodekana za nastavu (V. Rubežić), popravni ispit iz Osnova računarstva II će se umjesto 18.6.2021. održati u petak, 11.6.2021. sa početkom u 17:00 časova u računarskoj sali L1.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 123