Elektrotehnički fakultet

Rezultati ispita održanog 11.6.2021. (popravni termin)
Rezultate ispita i predlog ocjena možete preuzeti sa linka: https://bp.etf.ac.me/ol/doc/OR2-ispit-jun2-2021.pdf.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 290