Elektrotehnički fakultet, 07.08.2018

Termin ispita u septembarskim rokovimaIspit će se polagati 04.09., odnosno 12.09., u sali 106 u terminu od 17h do 21h.