Elektrotehnički fakultet, 25.04.2019

Primjer klase sa preklopljenim operatorimaU prilogu je realizovana klasa NizC koja prestavlja niz kompleksnih brojeva. Za datu klasu je preklopljeno nekoliko operatora. Data je i ilustracija korišćenja klase i preklopljenih operatora.

Dokumenti

Broj posjeta : 503