Elektrotehnički fakultet

Organizacija septembarskog ispitnog roka za smjerove ETR i EA
U septembarskom ispitnom roku, predmet mogu da polažu svi studenti po starom i novom programu, sa oba smjera ETR i EA.

Dva su termina za polaganje:
- 9. septembar, 12:00 časova, u sali L1
- 19. septembar, 08:00 časova, u sali L1

Tokom oba termina, studenti mogu polagati i kolokvijum i završni ispit.

Broj posjeta : 404