Elektrotehnički fakultet

Termin završnog ispita
Završni ispit će se održati u srijedu, 13. januara, u sali 106.

Studenti smjera EA počinju sa radom u 10 časova.

Studenti smjera ETR počinju sa radom u 12 časova.

Studenti sa indeksom starijim od 2020.godine (oba smjera) počinju sa radom u 14 časova.

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks).

Broj posjeta : 159