Elektrotehnički fakultet, 27.11.2019

Laboratorijske vježbeLaboratorijske vježbe počinju u petak, 29.11.2019. godine.
 
Rade se ukupno četiri laboratorijske vježbe.
 
Laboratorijske vježbe su obavezne.
 
Sve četiri odrađene vježbe su preduslov za polaganje završnog ispita.
 
Samo sve četiri uspješno odrađene vježbe će se bodovati sa ukupno pet bodova.
 
Studenti su obavezni da na vježbe dođu sa praktikumom koji je u prilogu i da na vježbe dođu pripremljeni na način što će se prije izrade vježbe detaljno upoznati sa materijalom za tu vježbu.
 
Za sve studente sa indeksom starijim od 2019. godine koji se nalaze na spisku sa grupama za izradu laboratoriskih vježbi smatra se da nijesu radili vježbe i imaju obavezu da ih rade zajedno sa ovogodišnjim studentima. Ako je neko od navedenih studenata već radio vježbe neka se obrati na mejl aldin@ucg.ac.me i navede godinu kada su vježbe odrađene. Ukoliko se to potvrdi kao tačno laboratorijske vježbe će im biti priznate.
 
Praktikum i raspored grupa sa terminima nalaze se u prilogu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 430