Elektrotehnički fakultet, 09.12.2019

termin kolokvijuma i prostorija - 09.12.2019 10:57



Poštovane kolege,

Zbog preklapanja rasporeda kolokvijuma, kolokvijum će se održati u 12.00 u sali 019.

Broj posjeta : 174