Elektrotehnički fakultet, 31.10.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum ce se odrzati u sali 106, u srijedu, 07.11.2018, sa pocetkom u 12.00h.

Student je duzan da kod sebe ima indeks ili neki drugi indentifikacioni dokument jer u suprotnom mu ne moze biti dozvoljeno polaganje.