Elektrotehnički fakultet

Nastava 26. 02. 2021.
Nastava će biti održana online korišćenjem Zoom aplikacije sa početkom u 11h i 45 min.

Detalji u vezi sa pristupom biće objavljeni na dl platformi.

Broj posjeta : 254