Elektrotehnički fakultet, 09.03.2018

Termin laboratorijskog testaPrvi laboratorijski test će se održati u ponedjeljak, 12.3.2018. godine u sali L2 prema sljedećem rasporedu:

  • 8:15 časova - studenti sa parnim brojevima indeksa
  • 9:00 časova - studenti sa neparnim brojevima indeksa

 

Na testu može doći gradivo sa svih laboratorijskih vježbi do sada, izuzev konstruktor kopija i statičkih podataka članova. Studenti koji rade Android aplikacije ne treba da rade testove.