Elektrotehnički fakultet, 04.05.2018

Termin drugog laboratorijskog testaDrugi laboratorijski test će se održati u ponedjeljak, 7.5.2018. godine u sali L2 prema sljedećem rasporedu:

  • 8:15 časova - studenti sa parnim brojevima indeksa
  • 9:00 časova - studenti sa neparnim brojevima indeksa