Elektrotehnički fakultet, 09.01.2020

Termin završnog i popravnog završnog ispita za smjerove ETR i EAZavršni i popravni završni ispit, za smjerove ETR i EA, će se održati u salama L2 i L3 po sljedećem rasporedu:

- završni ispit, 10. januar, početak u 8:00 časova

- popravni završni ispit, 24. januar, početak u 8:00 časova

Broj posjeta : 263