Elektrotehnički fakultet

Popravni završni ispit
Popravni završni ispit iz Digitalnih telekomunikacionih sistema održaće se 23.06.2021. god. u 14h (sala 106).

Broj posjeta : 58