Elektrotehnički fakultet, 30.06.2020

Ажурирани материјал за рачунске вјежбеАжурирани материјал за рачунске вјежбе. У питању су ситне језичке, техничке исправке и елиминација очигледних погрешака, понегдје додата појашњења. Може се користити за припрему оба колоквијуа у августовско септембарском року.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Dokumenti

Broj posjeta : 546