Ekonomski fakultet, 14.04.2020

PredavanjaU prilogu predavanja na temu Evropska monetarna unija i Zajednicka poljoprivredna politika.

Za obije lekcije je predvidjen esej (uputstvo u fajlovima ispod, posebno za svaku od lekcija).

Dokumenti

Broj posjeta : 135