Ekonomski fakultet, 30.06.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari, sve oblasti, rok 2. jul 2019.Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

 www.metu.edu.tr

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ankari u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta

 Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne i master studije

 Oblast studija: sve oblasti 

 Broj stipendija: 1

 Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

  • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  • Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  • Dokaz o znanju engleskog jezika
  • CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  • Kopija pasoša
  • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Napomena:Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt i pogledaju spisak dostupnih kurseva Univerziteta West Attica , kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

 

Ugovor o studiranju i format CV-a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU) je potrebno dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  2. jul 2019. godine.

Broj posjeta : 125