Ekonomski fakultet, 11.02.2019

Obavještenje o stavljanju na javni uvid mr rada kandidata Krsta Pešića.OBAVJEŠTENJE

 STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA krsto pešić

DOSIJE BROJ  M 24/16

URADIo  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

" Komparativna analiza indikatora poslovanja banaka na crnogorskom tržištu "

Mentor : Prof. dr Slobodan Lakić

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

15 dana, od 11. 02.  DO 27. 02. 2019. GODINE

EventuAlne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

PODGORICA, 11. 02. 2019.  GODINE