Ekonomski fakultet, 27.04.2018

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenataCentar za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Savjetom Evrope organizuje seminar pod nazivom  ͈"Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata",  7. maja, u 13.00 sati, u Plavoj sali Rektorata čija su ciljna grupa doktorandi i magistrandi Univerziteta Crne Gore.

Jedan od predavača na seminaru, čiji je cilj jačanje akademskog integriteta,  eskpert je u oblasti visokog obrazovanja i  viši konsultant Škotskog kvalifikacionog tijela Klemen Miklavič, koji će održati predavanje na temu "Izazovi i mogućnosti u rješavanju neetičkog ponašanja studenata". Drugi predavač, Thomas Lancaster, govoriće na temu "Sprečavanje plagijata i razvijanje kulture akademske čestitosti među studentskom populacijom".

Miklavič ima dugogodišnje iskustvo kao konsultant na polju tema vezanih za reformu visokog obrazovanja. U posljednje tri godine angažovan je za pružanje tehničke ekspertize za razvoj Nacionalnog kvalifikacijskog okvira u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i kao konsultant u Škotskoj kvalifikacionoj agenciji. Radio je i za Savjet Evrope, pružajući ekspertsku podršku za razvoj politika za visoko obrazovanje i istraživanje.  Učesnik je brojnih EU projekata u oblasti visokog obrazovanja.

Dr Thomas Lancaster je prodekan za kompjuterske i digitalne tehnologije na Univerzitetu Staffordshire u Ujedinjenom Kraljevstvu. Riječ je o međunarodnom stručnjaku na temu plagijarizma i akademskog integriteta koji redovno obučava i istupa u medijima na ove teme. Dr. Lancaster je završio doktorske studije 2003. godine na kojima se bavio metodama upotrebe kompjuterskog softvera kako bi se otkrili plagijati i od tada se bavi istraživanjima na teme studentskog prevarnog ponašanja na ispitima. Dr Lancaster se odnedavno pridružio međunarodnom timu na projektu „Politike zemalja Jugoistočne Evrope o akademskom integritetu“(SEEPPAI).

Informacija je dostupna i na linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/23168-seminar-o-postupanju-u-slucaju-neakademskog-ponasanja-studenata

Centar za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore