Ekonomski fakultet, 07.09.2018

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata mr Ivana RadevićaKandidat doktorskih studija mr Ivan Radević javno će braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Menadžment znanja i organizacioni dizajn kao faktori kvaliteta usluga zdravstvenih organizacija“.


Odbrana će se obaviti 14.09.2018.godine u Sali TEMPUS u 11,00 sati.