Elektrotehnički fakultet, 18.02.2019

Organizacija polaganja ispita iz predmeta Računarske mreže i komunikacijePošto po novom studijskom programu ne postoji predmet Računarske mreže i komunikacije na drugoj godini Studija primijenjenog računarstva, studijske 2018/2019. godine neće biti organizovano izvođenje nastave na ovom predmetu.

Za studente koji studraju po starom programu, a koji nisu položili ovaj ispit, biće organizovano polaganje kolokvijuma (55 poena) i popravnog kolokvijuma u toku semestra, kao i polaganje završnog ispita (45 poena) u redovnim ispitnim rokovima.

U prilogu se nalazi materijal za pripremu ispita, kao i primjeri ranije organizovanih provjera znanja na ovom predmetu. Materijal za kolokvijum će obuhvatiti prvih 9 termina predavanja. Polaganje kolokvijuma će biti organizovano u aprilu, a precizan termin će biti najavljen najmanje 7 dana ranije.  

Dokumenti