Medicinski fakultet

Predavanja iz Biofarmacije
Predavanja iz Biofarmacije (blok nastava), održaće se u utorak (23.04.2019.) u slušaoni br.10 Medicinskog fakulteta, sa početkom u 10,30h.

Broj posjeta : 1112