Medicinski fakultet

Predavanja iz Bromatologije
Predavanja iz Bromatologije održaće se 03.11.2017. na Institutu za bolesti djece sa početkom u 10,30h,  i

04.11.2017.god. u amfiteatru MF sa početkom u 9h.