Pomorski fakultet Kotor, 09.12.2020

I kolokvijumI kolokvijum iz predmeta Poznavanje broda i plovidbe polagaće se u Četvrtak 17.12.2020. god prema rasporedu koji je dat u prilogu

Za sve nejasnoće i konsultacije obratite se na telefon 069 268 734

Dokumenti

Broj posjeta : 88