Ekonomski fakultet, 15.06.2020

Termin održavaja kolokvijuma i završnog ispita u junskom ispitnom rokuKolokvijum i završni ispit će se održati 09.07. u 16.00 u sali 002 u redovnom roku

Kolokvijum i završni ispit će se održati 19.07. u 16.00 u sali 002 u popravnom roku

 

Broj posjeta : 150